ezPretty預約系統,如何打單?基本打單操作 iPad POS 店家教學 #001- 新增單據 功能教學

發佈日期:2022/08/19
iPad POS預約系統

配備模式:此教學為iPad 模擬畫面,實際畫面已系統操作為準

簡介說明:此次教學為透過ezPretty iPad POS 預約服務中新增單據功能,可以透過ezPretty POS 即時新增預約服務。

更多資訊可直接詢問 ezPretty Line 客服 :@ezpretty 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

看完影片之後,也想要打造專屬預約系統的您,

立即開通店家,還能免費試用 ! 若在瀏覽影片過程中有任何問題,歡迎直接詢問ezPretty Line線上客服

將會有專人為您服務。